Kievstar phone +38 (067) 967 37 98
mts phone +38 (099) 084 48 40
life phone +38 (063) 633 61 03
adress м. Київ, пр. Бажана, 14А (оф. 2-А)
E-mail enterp@ukr.net

Експертна оцінка товарів в обороті

Під поняттям оцінка товарів в обороті мається на увазі оцінку рухомих матеріальних об’єктів, тобто продукцію, що числиться на балансі підприємства: меблі, різний інвентар, товарні запаси, сировина, напівфабрикати, готова продукція (оцінка інвентарю, оцінка товарних запасів, оцінка сировини, оцінка напівфабрикатів, оцінка готової продукції, оцінка меблів, оцінка оргтехніки, оцінка комп’ютерів тощо).

Оцінка товарів в волоку здійснюють для наступних цілей:

– для цілей оподаткування;
– для страхування майна підприємства;
– при отриманні банківського кредиту;
– передача в статутний капітал підприємства;
– постановка на баланс підприємства, переоцінка основних засобів для відображення в бухгалтерській та фінансовій звітності;
– прийняття управлінських рішення тощо.

Перелік документів необхідних для оцінки товарів в обороті:

  1. Перелік товарів, які оцінюються із зазначенням найменування, номенклатурного номера, кількості і балансової вартості на дату оцінки;
  2. Бухгалтерська виписка про рух товарів по складу за поточний період і залишки на дату оцінки, умов їх зберігання на складі;
  3. Документи що підтверджують придбання товару, а для готової продукції – прибуткові складські документи;
  4. Сертифікати якості на товар (у разі, якщо товар підлягає сертифікації);
  5. Бухгалтерська довідка про обсяги продажів товарів даної групи за останній рік;
  6. Прайс – лист на оцінюваний товар відповідно до номенклатури.

Даний перелік носить попередній характер може бути скорочений або доповнений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку переліком товарів, які подані проти оцінці.

Вартість послуг договірна, залежить від номенклатури кількості товару, терміни виконання роботи, поширеності товару на ринку та ін.

Термін виконання – залежить від складності об’єкта оцінки