Kievstar phone +38 (067) 967 37 98
mts phone +38 (099) 084 48 40
life phone +38 (063) 633 61 03
adress м. Київ, пр. Бажана, 14А (оф. 2-А)
E-mail enterp@ukr.net

Експертна оцінка машин і обладнання

Слід відразу зазначити, що експертна оцінка обладнання – один з найскладніших видів проведення експертної оцінки, так як в даному виді дослідження необхідно враховувати безліч факторів, а саме: швидкий розвиток технічного прогресу, освоєння інноваційних технологій, зміни кон’юнктури ринку, а також фізичний, функціональний знос.

Процес оцінки машин та обладнання можна поділити на такі категорії:

– оцінка технологічного обладнання і верстатів, що використовуються в різних видах виробничих процесів;
– оцінка вимірювальних пристроїв і приладів;
– оцінка виробничих і технологічних ліній;
– оцінка торгового обладнання, наприклад, що використовується в торгових залах і складах холодильного обладнання або стелажів;
– оцінка силових агрегатів і машин;
– оцінка офісних меблів та оргтехніки. Сюди входить оцінка комп’ютерів і їх окремих частин, принтерів, копіювальних апаратів, приладів телефонного зв’язку і так далі;
– оцінка легкових автомобілів та інших видів транспортних засобів, в тому числі і таких спеціалізованих, як автокрани, трали, трактори, комбайни і тому подібних видів спецтехніки;
– оцінка багатьох інших видів рухомого майна.

Випадки при яких необхідна незалежна оцінка машин обладнання:

– переоцінка з метою відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування;
– оцінка заставної вартості машин, обладнання, технологічних ліній в разі кредитування;
– визначення вартості обладнання в разі його страхування;
– оцінка машин і обладнання для цілей купівлі-продажу;
– визначення ринкової вартості обладнання при внеску в статутний капітал підприємства, злиття або реорганізації підприємств;
– реорганізація, злиття підприємств. Оцінка обладнання потрібна у випадках оцінки загальної вартості майнового комплексу при створенні акціонерних товариств, повторної емісії акцій.
– передача обладнання в оренду або лізинг;
– підтвердження митної вартості;
– банкрутство підприємства і виставлення його майна на торги для покриття боргів кредиторам;
– розділ майна внаслідок розділу корпорації або розпаду партнерства;
– постановка на облік запасних частин від списаного раніше майна.

Оцінка ринкової вартості машин устаткування можлива лише при обов’язковій наявності основних документів необхідної інформації:

  1. Установчі та реєстраційні документи Замовника оцінки (для юридичних осіб) або документ, що підтверджує особу замовника оцінки (для фізичних осіб).
  2. Баланс Замовника оцінки на звітну дату.
  3. Первісна і залишкова балансові вартості на останню звітну дату перед датою оцінки (якщо власник об’єкта – юридична особа) з урахуванням всіх переоцінок.
  4. Специфікація обладнання.
  5. Договір (контракт, угода) на поставку обладнання та додатки до нього із зазначенням контрактних цін.
  6. Платіжні документи, що підтверджують факт оплати обладнання за договорами (контрактами, угодами).
  7. Відомості про консервацію і проведені ремонти (заміна вузлів, агрегатів, удосконалення).
  8. Перелік майна, що пропонується в заставу (з зазначенням адреси, марки, завод (фірма) виробник, інвентарного номера, рік виготовлення, балансової вартості за підписом директора і бухгалтера, печатка).
  9. Митні декларації з відміткою про сплату мита.
  10. Технічні паспорти на обладнання (із зазначенням виробника, року виготовлення, заводського номера).

Даний перелік носить попередній характер може бути скорочений або доповнений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку переліком машин устаткування, які подані проти оцінці.

Термін виконання – залежить від складності об’єкта оцінки